Wycinka

Nasza firma oferuje usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia całej procedury prowadzącej do usunięcia zieleni kolidującej z planowaną inwestycją.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Stanowi niezbędną dokumentację wykonywaną na etapie uzgadniania inwestycji budowlanych. Określenia ilość i gatunek drzew lub/i krzewów oraz ich parametry dendrologiczne. Inwentaryzacji zieleni jasno przedstawia kolizję konkretnych egzemplarzy z planowaną inwestycją i na jej podstawie można wystąpić o wydanie ewentualnych zezwoleń na wycinkę lub przesadzenie przeszkadzających drzew i krzewów. Inwentaryzacja stanowi także podstawę naliczenia opłat za wycinkę.

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) składa się z trzech elementów:

  • opis z informacją na temat podstawy prawnej i formalnej inwentaryzacji. Przedstawiony jest tutaj cel i zakres opracowania wraz z lokalizacją i opisem inwentaryzowanego terenu. W opisie umieszczone są wskazania i uwagi dotyczące pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz wyznaczone drzewa wchodzące w kolizję z planowaną inwestycją.
  • tabela zawierająca wyniki pomiarów poszczególnych drzew i krzewów. W przypadku drzew jest to obwód pnia mierzony na wysokości 5 i 130 cm, w przypadku krzewów jest to powierzchnia w metrach kwadratowych jaką zajmuje dany gatunek. Stan zdrowotny oraz zalecenia jak z danym drzewem należy postąpić.
  • mapa to część graficzna dokumentacji. Może być to mapa do celów projektowych lub kopia aktualnej mapy zasadniczej wraz z projektem zagospodarowania terenu pod inwestycję. Przedstawia ona zinwentaryzowaną zieleń oraz ich numerację. Zaznaczone zostają na mapie drzewa lub/i krzewy przeznaczone do wycięcia lub przesadzenia.

PROJEKT NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

Chcąc uniknąć naliczania opłat za usunięcie drzew możemy w ich miejsce wprowadzić nowe nasadzenie zwane nasadzeniami zastępczymi lub kompensacyjnymi. Ustawa mówi, że za jedno usuwane drzewo jesteśmy zobligowani nasadzić nie mniej niż jedno nowe. Ilość i parametry jakie powinny spełniać nasadzenia kompensacyjne określa urząd, który wydaje zezwolenie na usunięcie. Projekt obejmuje nasadzenie w ilości określonej przed urząd na działce inwestora.

DOKUMENTACJA URZĘDOWA

Chcąc usunąć drzewo lub krzew, który wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę jesteśmy zmuszeni złożyć przygotować odpowiednie dokumenty. Zgodę na wycinkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Do uzyskania pozwolenia potrzebujemy prawidłowo przeprowadzoną inwentaryzację kolidującej zieleni, poprawnie wypełniony wniosek oraz dodatkowo (w przypadku, gdy nie chcemy ponosić opłat za wycinkę) projekt nasadzeń zastępczych.

Procedura trwa minimum 30 dni, bo tyle ma urząd na rozpatrzenie wniosku. Te wszystkie formalności jesteśmy w stanie załatwić za Ciebie. Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze.

Pracowania Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY mieści się w Bydgoszczy. Działamy głównie na terenie naszego województwa, ale również projektujemy i wykonujemy inwentaryzację poza jego granicami. Zapraszamy do kontaktu.

projekty@laudaogrody.pl

606 479 540

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Facebook: LAUDA Ogrody